انگل شناسی چیست؟

رشته انگل شناسی

معرفی رشته انگل شناسی 

 رشته  انگل شناسی تنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شود. این رشته به رابطه بین انگل و میزبان آن که می تواند حیوانی یا انسانی باشد، می پردازد. بررسی انواع اشکال انگل، روابط فیزیولوژیکی انگل ها که معمولا در آن انگل ها جنس ضعیف تر و کوچک تر هستند، چگونگی پیدا کردن غذا بر سطح داخلی یا خارجی میزبان از جمله فعالیت های دانشجویان این رشته است.

آموزش علمی انگل شناسی پزشکی در ایران در سال 1317 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد. در آن زمان بیماری های انگلی در کشور بسیار شایع بود و ارائه این رشته و ارتقا بهداشت عمومی تاثیر چشمگیری در ریشه کن شدن اینگونه بیماری ها شد. فعالیت های آزمایشگاه انگل شناسی در دو قسمت کارهای عملی آموزشی و پژوهش در زمینه بیماریهای انگلی و اپیدمیولوژی آنها شروع شد.

بازار کار رشته انگل شناسی

انگل شناسی در زمینه های صنایع غذایی، کاربرد طبی، دامپزشکی، کشاورزی اهمیت به سزایی دارد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های پژوهشی مثل انجام پروژه های تحقیقاتی، بررسی روش های جدید برای مطالعه در این زمینه و همچنین در آموزش اصول رعایت نکات بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری انگلی و تدریس این رشته به عنوان استاد در دانشگاه ها یا موسسات، مشاوره پزشکی، ساخت واکسن و سرم در آزمایشگاه، آزمایشگاه غذا و دارو و بهداشتی، فعالیت می کنند. انگل شناسان با پزشک این سری بیماران و با سازمان های بین المللی نیز همکاری دارند.

رشته های مجاز ارشد انگل شناسی

با کارشناسی رشته های زیر می توانید در دوره کارشناسی  ارشد در رشته انگل شناسی تحصیل کنید :

کارشناسی انگل شناسی، کارشناسی حشره شناسی پزشکی، کارشناسی ایمنی شناسی پزشـکی، کارشناسی میکروب شناسی، کارشناسی علـوم آزمایشـگاهی، کارشناسی زیسـت شناسـی (بـا گـرایش جـانوری، عمومی، سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی)، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

لیست دروس رشته انگل شناسی 

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد) ، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن) ، اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی ، اصول حشره شناسی دامپزشکی ، اصول روشه ای تشخیص آلودگی های انگلی

 

ضرایب دروس در کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی 

ضریب

نام درس

5

انگل  شناسی پزشکی

1

قارچ شناسی پزشکی

1

ویروس شناسی پزشکی

1

باکتری شناسی  پزشکی

1

زیست سلولی مولکولی

1/5

ایمنی شناسی پزشکی

2

زبان عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد واحد های کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی:

کل تعداد واحدها : 32 واحد ، تعداد دروس اختصاصی :21 واحد ،  کارورزی و سمینار :3 واحد ، پایان نامه: 8 واحد

 

دروس جبرانی کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 

تعداد واحد

ساعت

نام درس

کد درس

نظری

عملی

جمع

 

 

3

34

34

68

انگل شناسی پزشکی مقدماتی

1

2

34

34

بیولوژی سلولی و ملکولی

2

2

34

34

ایمنی شناسی (1)

3

2

34

17

51

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی

4

2

34

17

51

بیوشیمی بالینی

5

2

34

17

51

هماتولوژی

6

2

34

34

ژنتیک عمومی

7

1

17

9

26

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

8

16

153

196

349

 

جمع

 دروس اختیاری کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نام درس

کد درس

نظری

عملی

جمع

2

34

34

اصول اپیدمیولوژی

9

2

34

34

اصول خدمات بهداشتی

10

2

34

34

اکولوژی انسانی

11

2

34

17

51

1

روش تحقیق در علوم بهداشتی

12

2

34

17

51

استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده‌های بهداشتی

13

3

34

34

272

حشره شناسی پزشکی

14

13

102

170

272

 

جمع

دروس اجباری کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

 

کد درس

نظری

عملی

جمع

نام درس

15

2

34

17

51

 و 5 3

ایمنی شناسی (2)

16

3

51

51

روشهای آمار حیاتی

17

2

34

17

51

حیوانات آزمایشگاهی و محیط‌های کشت و نگهداری انگل‌ها

18

2

34

17

51

1

تک یاخته شناسی (1)

19

2

34

17

51

1

کرم شناسی (1)

20

2

34

17

51

18

تک یاخته شناسی (2)

21

2

34

17

51

19

کرم شناسی (2)

22

2

34

34

9 و 14 و 18 و 19 و 20 و 21

اپیدمیولوژی اصول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای انگلی

23

2

136

136

18 و 19 و 20 و

21

کارورزی *

24

1

سمینار

 

20

340

187

527

 

جمع

   

منبع آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی 

 

منابع رشته انگل شناسی کنکور کارشناسی ارشد

عنوان دروس رشته انگل شناسی کنکور کارشناسی ارشد

عمومی : ۱کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب فرهنگ دامپزشکی: انگلیسیفارسی، مولف مسعود هاشمی، انتشارات فرهنگ جامع. ۲- کتاب واژگان دامپزشکی: انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی، مولفان بیژن رادمهر و احمدرضا محمدنیا، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. ۳- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی (English for the Students of Veterinary Medicine)، تالیف مسعود تشفام، حمیده معرفت و شهرام جلیل‌ زاده، انتشارات سمت.

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

۱کتاب انگل شناسی دامپزشکی (کرم‌های گرد و پهن)، مولفان سیدحسین حسینی و بهنام مشگی، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب انگل شناسی، مولفان محمدرضا صادقی، حیدر حیدری و جمال قره خانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. ۳- کتاب کرم شناسی دامپزشکی (نماتودا و آکانتوسفالا)، تالیف علی اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران.

اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)

۱کتاب انگل شناسی دامپزشکی (کرم‌های گرد و پهن)، مولفان سیدحسین حسینی و بهنام مشگی، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب انگل شناسی، مولفان محمدرضا صادقی، حیدر حیدری و جمال قره خانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. ۳- کتاب کرم شناسی دامپزشکی: سستودها، تالیف علی اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران.

اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)

۱کتاب انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی، مولف چارلزمکی هندریکس، مترجمان موسی توسلی و ناصر حقوقی‌راد، انتشارات دانشگاه ارومیه. ۲- کتاب انگل شناسی دامپزشکی: کتاب راهنمای جامع، مولف ویلیام جی فوریت، مترجمان ثریا نائم، حامد سیفی، احمد رضائیان و صادق خرمی محب سراج، انتشارات دانشگاه ارومیه. ۳کتاب تک یاخته شناسی دامپزشکی، مولف موسی توسلی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه). ۴- کتاب انگل شناسی، مولفان محمدرضا صادقی، حیدر حیدری و جمال قره خانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. ۵- کتاب مروری بر انگل شناسی دامپزشکی، کرم ها، بندپایان، و تک یاختگان، تالیف شاهرخ رنجبربهادری و عماد چنگیزی، انتشارات نوربخش.

اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی

۱کتاب روش کار آزمایشگاه حشره شناسی دامپزشکی، مولف موسی توسلی، انتشارات دانشگاه ارومیه. ۲- کتاب راهنمای حشره شناسی و کنه شناسی دامپزشکی،تالیف گوپتا، راجیندر کومار، ترجمه زربخت انصاری پیرسرائی و آسیه بلواسی، انتشارات حق شناس.

اصول حشره شناسی دامپزشکی

۱کتاب اصول اپیدمیولوژی، تالیف مازنر، مترجمان دکتر ناصری و دکتر ملک افضلی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. ۲- کتاب درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، (جلد ۱ و ۴)، مولف جان ‌اورت پارک، کی. پارک، مترجم دکتر شجاعی تهرانی، انتشارات سماط. ۳- کتاب اپیدمیولوژی، تالیف لئون گوردیس، مترجم دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکویی نائینی، انتشارات گپ. ۴- کتاب مبانی اپیدمیولوژی، تالیف آر. بونیتا، تی.کجل استروم، آر. بیگل هول، مترجمان احسان کرباسی و آیدا اقصایی، انتشارات اندیشه رفیع.

اصول روش های تشخیص آلودگی های انگلی

رشته ای مجاز دکترای انگل‌شناسی 

با کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی در مقطع دکتری می توانید در رشته های زیر ادامه تحصیل دهید :

دکترای وزارت علوم : دکترای زیست شناسی ( گرایش جانوری، گیاهی، سلولی مولکولی )

دکترای وزارت بهداشت 

انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی، پزشکی حشره شناسی، پزشکی و مبارزه با ناقلین سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)، زیست پزشکی سامانه ای پزشکی مولکولی زیست فناوری پزشکی قارچ شناسی پزشکی، نانو فناوری پزشکی، توکسین های میکروبی، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 

 

گردآونده: سرکار خانم آیدا مظفرزاده

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =