نوشته‌ها

سایت ویستاژن در این مطلب به توضیح گرایش های زیست شناسی در مقطع دکترا پرداخته است.

گرایش های مختلف دکتری زیست شناسی

 • جانورشناسی_بیوسیستماتیک

رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک در گروه علوم پایه مجموعه زیست شناسی جانوری قرارگرفته است.

رشته زیست شناسی یکی از رشته ای مهمی است که بین بسیاری از علوم رابطه ایجاد می کند. پایه و اساس این رشته را موجود زنده تشکیل می دهد.

علم بیوسیستماتیک جانوری یکی از شاخه های زیست شناسی است که تنوع جانوران را با توجه به روابط خویشاوندی بین آنها بررسی می کند. این علم از یکسو با توجه به وجوه اشتراک؛ جانوران را در تاکسون های مشترک قرار می دهد و از طرف دیگر به کمک وجوه اختلاف و واگرائی تکاملی تاکسون های هم مرتبه را از یکدیگر متمایز می سازد .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف می توانند در کنکور دکتری زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک شرکت نمایند.

 • جانورشناسی_سلولی تکوینی

رشته زیست شناسی جانوری-سلولی و تکوینی در گروه علوم پایه مجموعه زیست شناسی جانوری قرار گرفته است. تکوین جانوران پس از ایجاد و پیش از میلاد آنها روندی بسیار پیچیده دارد که شناسایی آن بسیار مفید خواهد بود.

به جهت آنکه تشخیص بسیاری از ناهنجاری ها و پیشگیری آنها را در پی خواهد داشت. و نیز علم بر این موضوع باعث کشف علل بسیاری از بیماری ها شده و درمان آنها را تسهیل خواهد کرد. این تنها گوشه ای از مزایای این علم است.

 • جانورشناسی_فیزیولوژی

رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی در گروه علوم پایه مجموعه زیست شناسی جانوری قرار گرفته است.

گرایش علوم جانوری که هدف آن شناسایی سلول زنده و ساختار آن در جانوران می باشد. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف می توانند.

در کنکور دکتری زیست شناسی- جانوری شرکت نمایند.

 • گیاه شناسی_فیزیولوژی

رشته زیست شناسی – فیزیولوژی در گروه علوم پایه مجموعه زیست شناسی گیاهی قرار گرفته است.

موجودات زنده است. (Function) فیزیولوژی دانشی است که وظیفه اش بررسی عملکرد ماهیت بررسی در این علم، وظیفه و کارکرد اندامهاست.

فیزیولوژی گیاهی، مطالعه اعمال حیاتی گیاه، فرایندهای رشد و نمو، متابولیزم و تولید مثل گیاهان است.

 • گیاه شناشی_سیستماتیک و بوم شناسی

سیستماتیک یکی از شاخه های قدیمی و مهم در زیست شناسی علوم گیاهی است.

سیستماتیک گیاهی اختلاف های مشخص گیاهان را بررسی می کند.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف می توانند

در کنکور دکتری زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی شرکت نمایند.

 • گیاه شناسی _ سلولی تکوینی

رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی در گروه علوم پایه مجموعه زیست شناسی گیاهی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی تکوین گیاهان بسیار جذاب و نیز بسیار ضروری است. چرا که گیاهان نقش بسیار مهمی در حیات زمین و انسان دارند و با شناخت هر چه بهتر تکوین این جانداران فوق العاده، بهره گیری از آنان نیز به مراتب بهتر شکل خواهد گرفت.

بیوشیمی علمی است که در سطح مولکولی به ماهیت موجودات زنده و همچنین کلیه فرآیندهای حیاتی می پردازد.

بنابر این زمینه مطالعاتی این علم تمام موجودات زنده و هدف اصلی آن کشف کلیه فرآیندهای حیاتی در سطح مولکولی می باشد.

بخشی از بیوشیمی که به ساختار و عملکرد بدن انسان توجه بیشتری می نماید، بیوشیمی پزشکی نامیده می شود. بیوشیمی پزشکی خود به دو شاخه عمومی و کلینیکی تقسیم می شود. بیوشیمی عمومی عمدتا به ساختار و خواص ملکولهای تشکیل دهنده (بیومولکول ها) و همچنین فرآیندهای حیاتی در حال انجام در بدن انسان می پردازد.

بیوشیمی کلینیکی شاخه ای از بیوشیمی پزشکی است که مطالعات خود را بیشتر بر روی مایعات بدن انسان متمرکز نموده و نقش اصلی آن پی بردن به ماهیت طبیعی این مایعات و بررسی نمودن تغییرات آن در شرایط غیر طبیعی است. هدف اصلی بیوشیمی کلینیکی تشخیص اولیه، تایید، برآورد شدت، پیشرفت و پیگیری سیر درمان در بیماریهای مختلف می باشد.

رشته زیست شناسی یکی از رشته ای مهمی است که بین بسیاری از علوم رابطه ایجاد می کند. پایه و اساس این رشته را موجود زنده تشکیل می دهد. در زیست شناسی سلولی ملکولی،سلول به عنوان واحد بنیادی تشکیل دهنده حیات مورد مطالعه قرار و پروتئین ها – و روند پروتئین سازی بررسی ،RNA، ،DNA – می گیرد و نقش مهمترین ملکولهای آن می شود.

رشته سلولی ملکولی در زیست شناسی مدرن از جایگاه ویژه و ممتازی برخورداری است و این رشته است که محققین زبده را برای کار در تحقیقات مربوطه در حوزه های مختلف پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، اصلاح نباتات، شیلات و دام و نظایر آن تربیت می کند.

رشته زیست شناسی یکی از رشته ای مهمی است که بین بسیاری از علوم رابطه ایجاد می کند. پایه و اساس این رشته را موجود زنده تشکیل می دهد.

میکروبیولوژی دانشی است که به شناخت میکروارگانیسم ها یا جانداران بسیار ریز می پردازد. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می شوند باکتری ها، ویروس ها، قارچها و تک سلولی ها می باشند.

این علم در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضرر و زیانی که می توانند به زندگی انسان، حیوان و گیاه وارد کنند، می پردازد.

رشته بیوفیزیک در گروه علوم پایه مجموعه زیست شناسی سلولی و ملکولی قرار گرفته است. رشته زیست شناسی یکی از رشته ای مهمی است که بین بسیاری از علوم رابطه ایجاد می کند. پایه و اساس این رشته را موجود زنده تشکیل می دهد. زیست فیزیک یا بیو فیزیک علمی میان رشته ایست که از روش ها و تئوری های فیزیک جهت مطالعه سیستم های زیستی استفاده می کند.

دانشمندان در این رشته با به کارگیری قوانین حاکم بر علم فیزیک به مطالعه چگونگی کارکرد موجودات زنده می پردازند. به زبان دیگر می توان چنین گفت که بیوفیزیک از اصول، نظریه ها و روش های فیزیکی برای زیست شناسی بهره می برد.

بیو فیزیک می خواهد بداند چه عواملی باعث تاخوردگی و پیچش پروتئین ها و دیگر ماکرو مولکول های زیستی می شود یا مغز به عنوان عضو شگفت انگیز جانوران چگونه کار می کند یا قلب چگونه خون را پمپاژ می کند. البته این یک واقعیت است که درک این همه شگفتی نیاز به دانش بالایی در زمینه زیست شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، و کامپیوتر دارد.

 • زیست شناسی دریا

گرایش زیست دریا به بررسی و مطالعه خواص محیط آبی، بیولوژی آبزیان و فعالیت های آبزی پروری می پردازد. یعنی برخلاف دو گرایش علوم جانوری و علوم گیاهی که در آنها بیشتر موجودات خشکی زی مطالعه می شوند این گرایش جانوران و گیاهان آبزی را بررسی و مطالعه می کند.

گرایش زیست دریا علاوه بر بررسی فیزیولوژی آبزیان به مطالعه اکولوژی دریا یعنی بررسی آلودگی آب دریا و تاثیر آن بر محیط دریا می پردازد.

 • بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم کامپیوتر و آمار و احتمالات در شاخه زیست شناسی مولکولی است.

بیوانفورماتیک یک دانش بین رشته ای است که شامل روش ها و نرم افزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است.

بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین رشته ای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات زیست شناسی، از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می کند.

به عبارتی دیگر از بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل درون کامپیوتریِ مسائل زیست شناسی با استفاده از تکنیک های ریاضی و آمار استفاده می شود.

 • ژنتیک مولکولی

در این رشته از روشهای نوین ژنتیکی و مولکولی برای روشن کردن عملکرد مولکولی و میان کنش بین ژنها استفاده می شود و به وراثت ژن ها پرداخته می شود.

ژنتیک در کل به سه گروه ژنتیک پایه، ژنتیک پزشکی و انسانی و ژنتیک مولکولی تقسیم می گردد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف می توانند در کنکور دکتری ژنتیک مولکولی شرکت نمایند.

 • زیست فناوری میکروبی

علم زیست فناوری از جمله علومی است که در چند سال اخیر با پیشرفت های مداوم مواجه بوده است .

رشته بیوتکنولوژی به کاربرد روش های علمی و فنی در تولید و یا تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک (میکروارگانیسم ها، یاخته های گیاهی و جانوری و آنزیمها و… ) برای تولید کالا و خدمات در بیولوژیک (میکروارگانیسم ها، یاخته های گیاهی و جانوری و آنزیمها و… ) برای تولید کالا و خدمات در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع می پردازد.

بیوتکنولوژی میکروبی یعنی استفاده از ویژگیهای انواع میکروبها در تولید و تجزیه مواد مختلف نظیر هورمون های انسانی. این کار به روش نوترکیبی، از تولید حشره کش های میکروبی، تولید انواع ماکرو مولکولها و استخراج کانی ها تا زدودن مواد زاید سمی در شرایط متعارف، انجام می شود.

 • مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف می توانند در کنکور دکتری رشته های نام برده در شرکت نمایند.

امیدواریم مقاله گرایش های مختلف دکتری زیست شناسی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.

گردآورنده : جناب آقای حسن مسرور