نوشته‌ها

سایت ویستاژن در این مطلب به معرفی رشته قارچ شناسی پرداخته است.

قارچ شناسی

رشته قارچ شناسی به مطالعه قارچ ها می پردازد. قارچ ها موجودات زنده ای هستند که به واسطه برخی تفاوتها، از جانوران و گیاهان متمایز می شوند.

قارچها فواید فراوانی دارند (معروفترین مثال از خواص قارچها، داروی پنی سیلین است که از قارچی به

همین نام به دست می آید) اما در عین حال منشأ بیماری نیز هستند و می توانند با برخی از گونه های

خود، در انسان، دام، طیور و گیاهان ایجاد بیماری نمایند و برخی از قارچها به دلیل تولید سموم کشنده،

قادر به آسیب رسانی جدی به انسان هستند.

مطالعه قارچها در علم پزشکی به دلایل فوق حائز اهمیت است. در کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشجویان می آموزند که قارچها از نظر پزشکی چه اهمیتی دارند، عفونتهای ناشی از آنها کدامند، تشخیص، درمان و نحوه پیشگیری از آنها چگونه می باشد.

فارغ التحصیلان رشته قارچ شناس پزشکی می توانند به تهیه و تولید انواع آنتی ژنها و آنتی سرمهای

قارچی جهت تشخیص آزمایشگاهی و مطالعات اپیدمیولوژیک بیماریهای قارچی در ایران و بررسی و ارائه پروژه های تحقیقاتی کاربردی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای قارچی مهم کشور بپردازند.

قارج شناسی

دروس امتحانی کنکور وزارت بهداشت

 

قارچ شناسی                   ضریب 4

زیست سلولی مولکول        ضریب 1

ایمنی شناسی                  ضریب 2

باکتری شناسی                ضریب 1

ویروس شناسی               ضریب0

انگل شناسی                  ضریب 1

زبان                               ضریب2

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند

کارشناسی علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست شناسی(گرایشهای میکروب شناسی، سلولی مولکولی و جانوری)، میکروبیولوژی

جدول منابع وزارت بهداشت برای آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 99

 

دروس مربوطه منابع وزارت بهداشت برای آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی
باکتری شناسی -MicrobiologyWalker & et al

-Microbiology Jawetz & et alZinsser

-microbiology Joklike & et alDiagnostic

-microbiology (Finegulld & baily) scott

–        microbiology Murray

انگل شناسی -بیماریهای انگلی در ایران تالیف دکتر اسماعیل صائبی آخرین ویرایش

-کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فربدون ارفع آخرین ویرایش

-انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها تالیف دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر عزت الدین جوادیان، دکتر مهدی محبعلی و

دکتر علی ضامن مومنی انتشارات نشر دانشگاهی آخرین ویرایش

-Markell and Voge’s 2006, medical parasitology

قارچ شناسی -قارچ شناس پزشکی جامعدکتر فربده زینی، دکتر امیر سیدعلی مهبد، دکتر امامی انتشارات دانشگاه،

تهران آخرین چاپ

-قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهیدکتر شهلا شادزی انتشارات گلبهار اصفلهان آخرین

چاپ

قارچ شناسی پزشکی (روشهای علمی)اوانس و ریچاردسن ترجمه دکتر علیرضا خسروی.

-medical mycologyRippon

ایمنی شناسی -ایمنولوژی ایوان رویت

-ایمنولوژی محمد وجگانی

ویروس شناسی -Medical microbiology E. Jawetz

–       Medical microbiology Zinsser

زیست شناسی سلولی-مولکولی -Molecular cell biologyH. Lodish

آخرین ویرایش

واحد های درسی در مقطع کارشناسی ارشد

  • -دروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی
ردیف نام درس واحد درسی
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1
2 استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 2
3 بیولوژی سلولی-مولکولی 2
4 ایمنی شناسی (1) 2
5 ژنتیک قارچ ها 2
6 بیوشیمی 2
7 باکتری شناسی پزشکی 2
8 هماتولوژی 2
9 اصول خدمات بهداشتی 2
10 امار خدماتی (1) 2
جمع 19

 

* گذراندن این درس به عنوان درس جبرانی برای کلیه دانشجویان الزامی است.

دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا

تعدادی از دروس جبرانی جدول فوق را بگذراند.

  • دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی
ردیف نام درس واحد درسی
1 آمار حیاتی(2) 3
2 حیوانات آزمایشگاهی و نگهداری آن ها 1
3 ایمنی شناسی در قارچ شناسی پزشکی( 2) 2
4 مقدمات قارچ شناسی پزشکی 3
5 بیماری های قارچی سطحی و جلدی 3
6 بیماری های قارچی زیر جلدی و مخاطی 2
7 بیماری های قارچی احشائی 3
8 سمینار 1
9 کاراموزی در عرصه 2
جمع 20

  • دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی
ردیف نام درس واحد درسی
1 اپیدمیولوژی و اصول پیشگیری از بیماری ها 2
2 تک یاخته شناسی پزشکی مقدماتی 2
3 روش تحقیق در علوم بهداشتی 2
جمع 6

  • زمینه های فعالیت در بازار کار
  • در زمینه پژوهشی 

– طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی برای شناسایی قارچ ها به منظور ارتقاء سلامت جامعه

– مطالعه و بررسی روشهای جدید به منظور کسب آگاهی از شیوه های نوین پژوهشی در رشته قارچ

شناسی پزشکی

  • در زمینه آموزشی 

– طراحی و تدوین برنامه های آموزشی در زمینه های مرتبط با قارچ شناسی پزشکی

– تدریس در زمینه های مرتبط با قارچ شناسی در سطوح دانشگاهی یا دیگر مراکز علمی

– آموزش اصول و استانداردهای ایمنی حفاظت فردی و پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای قارچی

– طراحی و تدوین روشهای بهینه جهت آموزش دانشجویان و انجام نوآوری ها و خلاقیت های لازم در این رابطه

  • در زمینه خدماتی

– گزارش نتایج حاصله از انجام آزمایشات نمونه ها در ارتباط با بیماریهای قارچی در مراکز بهداشتی

درمانی

– راه اندازی روشهای جدید تشخیصی و نظارت بر کیفیت انجام آزمایشات در مراکز بهداشتی درمانی

– همکاری با پزشک معالج بیماران

  • نقش مشاوره ای

– ارائه خدمات مشاوره پزشکی در زمینه تشخیصی و کنترل بیماریهای قارچی و تفسیر نتایج حاصله از انجام آزمایشات

  • آینده تحصیلی

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.

فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند،

وزارت علوم: دکترای زیست شناسی(کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت: دکترای رشته های ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، نانوفناوری پزشکی، علوم سلولی کاربردی، ویروس شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، زیست پزشکی سامانه ای، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی

رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

گردآورنده: سرکار خانم لیلا تنهایی