نوشته‌ها

سایت ویستاژن در این مطلب به توضیح رشته بیوتکنولوژی دارویی پرداخته است.

بیوتکنولوژی دارویی

بیوتکنولوژی دارویی، تخصصی از داروسازی است که باتوجه به بین رشته ای بودن علم بیوتکنولوژی، دارای اهمیت ویژه است. در واقع بیوتکنولوژی یک روش جدید برای تولید مواد است.

این تخصص  هنوز در کشور ما نوپا است و جای پیشرفت دارد، در گذشته این رشته به صورت مستقل نبود اما بعد از توسعه اش و استفاده از فناوری و دستگاه های پیچیده و پیشرفته، به عنوان یک تخصص مستقل عرضه شد. هدف این رشته تربیت نیروی متخصص در رشته ی بیوتکنولوژی دارویی هم برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی در دانشکده های داروسازی است و هم برای پیشبرد ساخت و کنترل مواد اولیه ی داروهای بیولوژیک.

در این رشته، با استفاده از علوم سلولی_مولکولی، میکروبیولوژی و ژنتیک، مواد اولیه و محصول دارویی را به شکل انبوه با استفاده از باکتری ها و قارچ ها تولید می کنند؛ یا اینکه از میکروارگانیسم ها در ایمنی زایی و کنترل بیماری ها می شود استفاده کرد.

بازار کار این تخصص

در بسیاری از شرکتهای دارویی، مواد اولیه با کمک این متخصصین تولید می شود؛ که البته به تبع آن زمینه های تحقیقاتی برای سایر تخصص ها در مراکز تحقیقاتی و دانشگاها هم ایجاد می شود.
تولید فرآورده بیولوژیک دارویی و کنترل مواد داروهای بیولوژیک یکی از ویژه ترین اهداف این رشته است.

سرفصل ها این رشته

دروس اجباری و اختیاری دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی یا زیست فناوری دارویی مجموعا 26 واحد است که ب سرفصل هاش به صورت خلاصه ذکر می گردد.

تعداد کل واحدها 48 واحد
دروس اختصاصی اجباری :18 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 8 واحد
پایان نامه : 22 واحد

چارت این رشته

دروس تخصصی اجباری دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
زیست شناسی سلولی و ملکولی 3 مهندسی ژنتیک و ژنتیک ملکولی 3
فرایندهای زیست فناوری 1 2 فرایندهای زیست فناوری 2 2
بیوانفورماتیک 2 شیمی پروتئین ها 3
روشهای زیست فناوری 3 جمع 18

دروس تخصصی اختیاری دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ایمنی شناسی 2 کشت سلولی 2
فرمولاسیون داروهای پروتئینی 2 نانوبیوتکنولوژی 2
آنزیم شناسی صنعتی 2 جمع 12
کنترل کیفی فراورده های زیستی 2

دانشجو موظف است 8 واحد از دروس فوق را بگذراند.

رشته های مورد تأیید برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی بیو تکنولوژی دارویی

دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی وکارشناسی ارشد رشته های: زیست فنآوری دارویی، زیست فنآوری پزشکی ( بیوتکنولوژی پزشکی )، مهندسی شیمی ، بیوشیمی، زیست شناسی ، میکروب شناسی ، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی- زیست فناوری میکروبی وکارشناسی ارشدپیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)

گردآورنده: محمد صادق سلمانیان نژاد