نوشته‌ها

یکی از خدمات سایت ویستاژن، ارائه مشاوره تحصیلی و تخصصی به دانشجویان عزیز می باشد.

مشاوره چیست؟

   هر راهنمایی صحیح سنگی است که از مجموعه آن ها بنای زندگی تو ساخته می شود. 
     ( آلبرت انیشتن )

مشورت و دریافت کمک، اطلاعاتی درباره یک موضوع است که بین متخصص (مشاور) و فرد مراجعه کننده انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های گوناگون علمی و برای اهداف گوناگون انجام می‌شود که در میان مردم، بیشتر جنبه روان‌شناختی آن (مشاوره روان‌شناسی) معروف است که هدف از این نوع مشاوره، بهبود وضعیت روحی و روانی و کیفیت بخشی به زندگی مراجع از جهت روانی‌است. مشاور، در مشاوره‌های خانواده، شغلی، تحصیلی و توان‌بخشی نیز از مهارت‌های روان‌شناختی کمک می‌گیرد. مشاوره اطلاعاتی و مشاوره ژنتیک نیز از انواع مشاوره اند که ارتباط مستقیم و مشخصی با روان‌شناسی ندارند.

 • انواع مشاوره 

 1.  مشاوره تحصیلی 

  مجموعه فعالیت هایی است که از طرف مشاور به منظور رفع مشکلات تحصیلی مراجعان صورت می گیرد .

 2.  مشاوره شغلی 

   به منظور رفع مشکلات مراجعان در زمینه مشاغل و انواع و شغل متناسب و یا راه اندازی استارتاپ… صورت می گیرد.

 3.  مشاوره خانوادگی 

  مشکلات خانوادگی مانع تحقق استعداد های اعضای خانواده شده و سبب بروز نابسامانی های روانی و مشکلات رفتاری را فراهم می آورد،مشاور خانواده با کمک مراجع سعی در رفع این مشکلات و بهبود هرچه بهتر اوضاع را ایجاد می کند.

 4. مشاوره بهداشتی 

  با هدف کاهش یا رفع عوارض مشکلات جسمانی یا روانی صورت می گیرد.

 5. مشاوره سازشی 

  در این نوع مشاوره، به افرادی که ناتوان از سازگاری با خود ، دیگران و محیط هستند کمک می شود تا مشکلات آنها رفع و بهبود گردد.

در مطالب بعدی، سایت ویستاژن مشاوره تحصیلی و اهمیت آن را به طور تخصصی تر مورد بررسی قرار خواهد داد…

 

گردآوری: جناب آقای حسن مسرور

vistagene vistagene