هیئت تحریریه سایت 

جناب آقای حسن مسرور

سرکار خانم لیلا تنهایی

سرکار خانم پریناز زارع

سرکار خانم آیدا مظفرزاده

جناب آقای صادق سلمانیان نژاد

مدیریت کانال تلگرام 

جناب آقای حسن مسرور

تولید محتوا اینستاگرام

سرکار خانم مروارید قطان

سرکار خانم پریناز زارع