Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

آزمایش خون
بیوشیمب
آتروفی عضلانی
RNAمداخله گر
باکتری تجزیه کننده زباله
زهر مار و عقرب

استفاده از زهر مار و عقرب در تولید دارو

سایت ویستاژن در این مقاله به توضیح استفاده از زهر مار و عقرب در تولید دارو پرداخته است. زهر عقرب  با توجه به آمار بهداشت عمومی جهانی 1.5 میلیون مورد عقرب زدگی و 2000_3000 مرگ سالانه در سراسر جهان ثبت می شود. در حالی که در مناطق بزرگ نیم…
سوخت بیولوژیکی

تامین انرژی سوخت بیولوژیکی

سایت ویستاژن در این مقاله به توضیح انواع سوخت های بیولوژیکی پرداخته است. تامین انرژی سوختی اقتصاد جهانی نیاز به هیدروکربن های فسیلی دارد ، از تولید پلاستیک و کود گرفته تا تأمین انرژی مورد نیاز برای روشنایی ، گرمایش و حمل و نقل.  با اف…