برای ثبت ایده های خود، لطفا فرم زیر را پر کنید و به نشانی ایمیل ما ارسال کنید.

 

فرمت پروپوزال ایده خلاق تجاری.فرمت pdf

 

پروپوزال ایده خلاق تجاری.فرمت وورد